Splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v obci Kozly

autor: | 20. března 2022 | Aktuality

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek je splatný do 31. 03. nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 03. a do 30.09. příslušného kalendářního roku. 

Výše poplatku je 370,- Kč.

Poplatníkem je:

  1. a) fyzická osoba přihlášená v obci Kozly
  2. b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Kozly.

Poplatek lze uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo

převodem na účet č. 903283339/0800 vedený u ČS a.s. do poznámky uveďte prosím jméno a č.p. nebo č.e. nemovitosti. Známka na popelnici bude doručena do 7. dnů po úhradě.