Samospráva

Zastupitelstvo obce

Jitka Kýhosová: starostka obce
Petr Vencovský: místostarosta
Kristýna Draštíková: předseda kontrolního výboru
Renata Švejdová: předseda finančního výboru
Anna Jonášová: zastupitelka a účetní obce
Miroslava Hudecová: zastupitelka
Mgr. Veronika Kučerová: zastupitelka