Historie

KOZLY

První zpráva o obci Kozly je datována z roku 1371. Ves patřila nejprve zemanům z Dolan, později Berkům z Dubé. Název vsi pochází od stejnojmenného vrchu Kozel. Turisticky je obec zajímavá dominantou Kozlu, sopečnými vyvřelinami a lávovými poli, rovněž ale zachovalou architekturou domu z předminulého století. Polovina obce se nachází na území CHKO
České Středohoří.

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY

Kamenný smírčí kříž

Nad vsí při lesní cestě kamenný středověký kříž 110 cm vysoký. Je jedním z asi deseti, které se na Českolipsku zachovaly. Tyto kamenné kříže bývaly stavěny jako smírčí kříže a jejich vztyčení bylo součástí usmíření či trestu.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

V obci se vedle domu čp. 109 se nachází památný strom – lípa velkolistá – jejíž odhadované stáří je 675 let.

Ve středu obce se nachází zajímavý památník obětem válek z přírodního železitého pískovce.

Informace zde

Stručné dějiny obce Kozly

Zpracoval pan Ladislav Smejkal

Informace zde